کریم علی حسنی فرماندار شهرستان دیر به همراه معاون امور عمرانی فرمانداری و مدیران صمت و جهاد کشاورزی از طرح ها و پروژه های صنعتی و کشاورزی در بخش های آبدان و بردخون بازدید نمودند.

فرماندار شهرستان دیر ضمن اعلام حمایت از هرگونه سرمایه گذاری در سطح شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار، تاکید نمودند که کارگروه اقتصادی و رفع موانع تولید در شهرستان تسکیل شده و تمام تلاش مدیران حمایت کامل از سرمایه گذاران است.