بخشدار آبدان با اعلام اين خبر افزود: از محل اعتبارات حاصل از اجراي قانون ارزش افزوده و عوارض آلايندگي و با مشارکت دستگاه های اجرایی حدود بیست هزار متر مربع از راه های روستایی این بخش بهسازی شد.ابوالحسن گنخکی با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت ها در روستاها گفت: این روستاها شامل نوکن، زیبا، ملاسالمی و احشام نو می باشند.
وی ضمن تاکید بر تداوم خدمات رسانی به روستاها افزود: به منظور تامین امکانات و زیرساخت های توسعه روستاها، شبکه روشنایی مسیر روستاهای ملگه و سورو نیز احداث خواهد شد و راه های روستایی احمدآبادخرگونه، کروا، زیبا و سهول نیز بهسازی خواهد شد.