🔸موضوع: جم حال و روز خوبی ندارد، برای بسامان کردنش دگر شیخ راستین هم ندارد

به نام خدا
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

🔸موضوع: جم حال و روز خوبی ندارد، برای بسامان کردنش دگر شیخ راستین هم ندارد

🔸با سلام و احترام؛
حضرتعالی یکی از مسئولان والای کشور هستید. ظاهرا در دانایی و باهوشی تان تردیدی نیست. شما رخدادهای پیشین را به صورت دقیق تحلیل می نمایید و دانش و تجربه ناشی از آنها را اندوخته می کنید و برای منع و دفع مسایل مشابه به کار می گیرید.

🔸هرچند که عدم احاطه و اشراف کامل بر قلمرو تحت نظارت و کنترل تان رگه هایی از سیاهی در کارنامه دوران مسئولیت تان سخت نهادینه کرده است علی ایحال قطعا مستحضرید که:

🔹1- منع از وقوع حوادث جزیی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مراتب هزینه های سیاسی، اجتماعی و مالی کمتری برای نظام و کشور نسبت به دفع قاهرانه آن دارد. بسیار ساده اندیشی است که آثار خصمانه نامرئی دفع قاهرانه را نادیده پنداشت. این گونه اثرات با خاصیت ماندگاری خود در طول زمان همدیگر را جذب به بحران منجر می شوند.

🔹2- حوادث پیشین و مطالعات بنیادین نشان می دهد که عامل اصلی بسیاری از اتفاقات، ریشه در عملکرد، اعمال قدرت و اقدامات فرافانونی برخی مسئولان بی تدبیر و بعضا خودسر داشته، لیکن کسان دیگری فدا شده و آسیب نهایی آن بر نظام و کشور تحمیل شده است.

🔹3- با لحاظ دو بند پیشین باید گفت که مدت ها بود که جم رنگ و بوی امان و امنیتش خیره کننده می آمد. شهرستانی که برای امنیت پایدارش جان های زیادی در پرتو شهادت پر کشیدند و وقت های طلایی زیادی از شیخ مدبر جم ( شیخ راستین) را صرف خود نمود.

🔹4- اخیرا این شهرستان طوفانی شده و روز به روز بر قلمرو و شدت آن افزون می شود. طوفانی که ریشه در ناموسومی های زیادی دارد:

الف) جوانان و نخبه های دانشگاهی مان بیخ گوش دنیای فازها و مارهای صنعت، سالهاست که جویای کارند و بی سوادان در قالب مدير وارد می شوند.

ب) آب هایمان صرف صنایع خام شد و تقصیرها بر گردن کشاورز ماند.

ج) لایه های نفت و گاز رو به پایان اند و خبری از توسعه پایدار نیست.

د) در میان فلرستان ها و نفت پسماندها، تنها معضل زیست محیطی مان پسماند شهرداریمان شده است؟

ه) فرزانگان علمی و فعالان اقتصادی و مدنی مفسدان لقب گرفته اند و مفسدان در هیبت مبارز ظاهر شده اند.

و) از آغل داران تنگ بیدو، هفت چاه و پلنگی به عنوان دانه درشت ها یاد و از عاشقان میز قدرت،خادمان ملت نام برده می شود.

ز) برای کنترل تنش ها و درگیری ها، یکی خود را خلخالی جم می نامد و آن یکی فقط نظاره گر است.

🔹5- سالهاست که برخی از این ناملایمات به عشق وطن تحمل شده و می شود، لیکن برخی دیگر که مرتبط با مقوله امنیت است، بازگشت به عقب را گریزان است. امنیتی که جانفشانانه حاصل آمد و گویا این روزها دستخوش تحولات جدیدی شده است. حوادثی که آثار و تبعاتش خدا داند تا چه وقت و تا کجاها برایمان ماندگار بماند رخدادهایی که چنانچه #شیخ_راستین حاکم شرع می بود هرگز ایجاد نمی شد. اینجاست که فاصله بین قدر دفع و رفع حوادث نیک هویدا می گردد.

🔹6- روند پیش رو به گونه ای است که آفاق امنیت جم را پر از شر و فتنه می نماید. بعید است که درک کنید چه گفته شد یا چنانچه هم بدانید ممکن است بی تفاوت بمانید، لیکن این را بدانید که در بستر حوادث، بحران آفریده می شود که در تحقق این بحران ها نه فقط مردم که خیل مسئولان دخیل اند.

🔹7_این روزها مهربانی مقداری رنگ باخته است صدای پای خشونت بلندتر از پیش شنیده می شود تدبیری باندیشید تا مساله چاهه فراگیرتر نشود اگر قرار است لاجرم از مرگ و بند یک هموطن خبری شنیده شود، بر لب مرز و برای وطن باشد. با همه مسایلی که ذکر شد تشکیل یک نهاد مردمی ضروری به نظر می رسد از این رو از حضرتعالی درخواست موافقت با این تشکل را دارد.