نشست هم اندیشی کریم علی حسنی فرماندار شهرستان دیر با سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در محل خانه ی سمن ها برگزار شد.

عکاس :احسان اسماعیلی