بایگانی‌های آتش سوزی،اسکله بندر کنگان،نوروزی فرماندار شهرستان کنگان | سایت خبری هیرون
آتش سوزی در اسکله بندر کنگان مهار شد 21 تیر 1397
نوروزی فرماندار شهرستان کنگان :

آتش سوزی در اسکله بندر کنگان مهار شد

۲ فروند از شناورها ۷۰ درصد و یک فروند ۲۰ درصد در آتش سوختند.