بایگانی‌های خوزستان | سایت خبری هیرون
مدیر عامل منطقه ویژه و یک بام و دو هوای نَقل مجالس فضای مجازی! 16 تیر 1397

مدیر عامل منطقه ویژه و یک بام و دو هوای نَقل مجالس فضای مجازی!

اخیرا در خصوص جابجایی مدیر عامل منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس، یادداشت های بسیاری در فضای مجازی منتشر شده که به نظر می رسد از مبادی یکسانی منبعث می گردند!