بایگانی‌های دکتر جان بابایی،دکتر جان بابایی،بیمارستان امام هادی(ع)،معاون درمان وزارت بهداشت و درمان | سایت خبری هیرون
معاون درمان وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر بازدید کرد 19 مرداد 1397

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر ، دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با هدف بررسی روند پیشرفت بخش های مختلف بیمارستان از این مرکز درمانی بازدید کرد.