بایگانی‌های دکتر کشمیری،خدمات هتلینگ،بیمارستان کنگان | سایت خبری هیرون
ایجاد خدمات هتلینگ در بیمارستان کنگان/ کلنگ‌زنی درمانگاه تخصصی 19 تیر 1397
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛

ایجاد خدمات هتلینگ در بیمارستان کنگان/ کلنگ‌زنی درمانگاه تخصصی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از کلنگ‌زنی درمانگاه تخصصی در بیمارستان کنگان خبر داد و گفت: خدمات هتلینگ در بیمارستان کنگان توسعه می‌یابد.