بایگانی‌های شورا،شهرداری ،آبدان،خبرنگاران،رشیدی فرد | سایت خبری هیرون
نامگذاری خیابان مرحوم رشیدی فرد در اولین جلسه شورا 18 مرداد 1397

نامگذاری خیابان مرحوم رشیدی فرد در اولین جلسه شورا

نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط شهرداری و شورای اسلامی آبدان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد