بایگانی‌های معاون درمان وزیر بهداشت،بیمارستان کنگان،مغز و اعصاب،فرماندار کنگان | سایت خبری هیرون
افتتاح بخش مغز و اعصاب بیمارستان کنگان 18 مرداد 1397
باحضور معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

افتتاح بخش مغز و اعصاب بیمارستان کنگان

بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی شهرستان کنگان با حضور معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بهره‌برداری رسید.